Tag Archives: تولید محتوا

۱۱دی/۹۵

۱۰ ایده برای تولید محتوای جالب انگیز (قسمت دوم)

در این سری از پست های وبلاگی خود، شما را با ۱۰ ایده برای تولید محتوای جالب انگیز همراه می سازیم. در قسمت اول شما را با ۵ ایده زیر آشنا کردیم: اخباربیشتر…

۰۴دی/۹۵

۱۰ ایده برای تولید محتوای جالب انگیز (قسمت اول)

شما با داشتن یک تقویم تولید محتوا از صرف انرژی مازاد برای تعیین موضوع مورد نظر برای تولید محتوا در هر هفته کاری خودداری می کنید، اما می بایستی همچنان تولید محتوایبیشتر…

۳۰آذر/۹۵

۷ گام تدوین تقویم تولید محتوا

تقویم تولید محتوا خود را شکل دهید “یک تقویم (جدول) تولید محتوا همچون یک نقشه راه برای تولید محتوا می باشد” ایجاد یک پرسونای مخاطب و شناخت دقیق مشتریان به شما اینبیشتر…