۲۴آذر/۹۵

پیاده سازی محتوا بر روی چرخه خرید مشتری

چرخه خرید خود را شناسایی و ترسیم کنید محتوا نقش مهمی را در هر مرحله از فرآیند بازاریابی جاذبه ای بر عهده دارد، از مرحله ایجاد آگاهی در مشتریان در مورد سازمانبیشتر…

۲۲آذر/۹۵

ممیزی محتوا: یک راه حل ساده برای تولید محتوا

ممیزی محتوا موجود -سایت، رسانه ها و …- به شما این امکان را می دهد تا نواقص و عدم پیوستگی های موجود در محتوای خود را شناسایی کنید و فرصت های تولید محتوایبیشتر…

۱۵مرداد/۹۵

روند و رویکرد بازاریابی محتوا برای بودجه بندی در سال ۲۰۱۶

شروع سال جدید همواره با شروع کار بودجه بندی برای برنامه های یک سال پیش رو همراه بوده است. زمانی که بازاریابان نیز در صدد ایجاد بهترین برنامه برای بهره وری مناسببیشتر…