۲۲آذر/۹۵

ممیزی محتوا: یک راه حل ساده برای تولید محتوا

ممیزی محتوا موجود -سایت، رسانه ها و …- به شما این امکان را می دهد تا نواقص و عدم پیوستگی های موجود در محتوای خود را شناسایی کنید و فرصت های تولید محتوایبیشتر…

۲۰آذر/۹۵

اشتباهات رایج بازاریابی دیجیتال: ۱۴ رویکرد نادرست کسب و کارها(۲)

در قسمت دوم از سری اشتباهات رایج بازاریابی دیجیتال، ۷ مورد دیگر از اشتباهات بازاریابی دیجیتال که کسب و کارها ممکن است با آن ها مواجه شوند. ۸- بازاریابی محتوا، کلید موفقیت بازاریابیبیشتر…

۱۷آذر/۹۵

اشتباهات بازاریابی دیجیتال: ۱۴ رویکرد نادرست کسب و کارها (۱)

رقابت در دنیای کسب و کارها اتمام ندارد. رویکردها و مفاهیم جدید هر روز سر بر می آورند و بازندگان آن هایی خواهند بود که از این روندها عقب بمانند. رشد بسترهایبیشتر…