۲۲آبان/۹۵

بازاریابی جاذبه ای چیست؟

تکنیک های سنتی بازاریابی، جهت ارائه و معرفی خدمات/محصول یک برند، می بایستی سراغ مشتریان خود می رفتند و عموما رویکردهای وقفه ای در جلب توجه مشتری دارند. اما طی دهه ی اخیر بابیشتر…

۱۸آبان/۹۵

بازاریابی دیجیتال: چیستی و چرایی اهمیت آن

تعریف بازاریابی دیجیتال اگر یک جمع بندی از تعاریف ارائه شده بخواهیم ارائه دهیم: خوب است که به یاد داشته باشیم، چه در تعریف بالا و چه در تعریف های دیگری کهبیشتر…

۱۵شهریور/۹۵

۱۰ ویژگی بازاریاب جاذبه ای (درونگرا)

  برایان هالیگان (مدیر عامل و از موسسان هاب اسپات)در سال ۲۰۰۵ اولین کسی بود که در مورد بازاریابی جاذبه ای (inbound marketing) مطلبی نوشت . او در آن زمان این نوع بازاریابیبیشتر…