تمام نوشته های IBMT

۲۴آذر/۹۵

پیاده سازی محتوا بر روی چرخه خرید مشتری

چرخه خرید خود را شناسایی و ترسیم کنید محتوا نقش مهمی را در هر مرحله از فرآیند بازاریابی جاذبه ای بر عهده دارد، از مرحله ایجاد آگاهی در مشتریان در مورد سازمانبیشتر…

۲۲آذر/۹۵

ممیزی محتوا: یک راه حل ساده برای تولید محتوا

ممیزی محتوا موجود -سایت، رسانه ها و …- به شما این امکان را می دهد تا نواقص و عدم پیوستگی های موجود در محتوای خود را شناسایی کنید و فرصت های تولید محتوایبیشتر…

۲۰آذر/۹۵

اشتباهات رایج بازاریابی دیجیتال: ۱۴ رویکرد نادرست کسب و کارها(۲)

در قسمت دوم از سری اشتباهات رایج بازاریابی دیجیتال، ۷ مورد دیگر از اشتباهات بازاریابی دیجیتال که کسب و کارها ممکن است با آن ها مواجه شوند. ۸- بازاریابی محتوا، کلید موفقیت بازاریابیبیشتر…