با تولید محتوای مطلوب و اختصاصی، در زمان مناسب و مکان قابل دسترس، برای مخاطبینی که به دنبال راه حل های ارائه شده توسط شما هستند، شما یک ارزش آفرین پیشرو خواهید بود.

نکته ی مهم این است که، همانقدر که محتوای اختصاصی ارزش آفرین است (که در بحث بازاریابی جاذبه ای به آن اشاره کردیم)، مخاطبی که برای او تلاش می کنید نیز اهمیت دارد.

اینکه این مخاطب چه کسی است؟ چه ویژگی های بارز رفتاری و روان شناختی دارد؟ چه دغدغه و چالش هایی او را واداشته که حال به دنبال راه حل ها و پیشنهادات شما بگردد؟ از چه کانال هایی برای رسیدن به پاسخ خود استفاده می کند؟

سوالاتی از این نظیر می تواند شما را در شکل دهی یک تصویر دقیق تر از مخاطبین فعلی و مشتریان آینده خود کمک کند.

مطالعه و دسته بندی تک تک افراد بر اساس سوالات بالا (که بسیار زیاد هستند و ما صرفا چند نمونه را بیان کردیم) می تواند یک شناخت دقیق از تک تک افراد به ما بدهد.

اما آیا نیاز هست که دسته بندی خود بر اساس ویژگی های مشاهده شده را در تک تک افراد انجام دهیم؟ آیا سازمان یا تیم ما پتانسیل پاسخگویی به نیازهای تک تک افراد (که مسلما هر یک در گوشه ای از جنبه های زندگی خود، متفاوت از دیگری است) را دارد؟
متخصصان پیشنهاد می دهند، به جای کار بر روی اطلاعات تک تک افراد و دسته بندی آن ها بر اساس مشخصات دموگرافیک، سعی کنید تا روندهای مشابه در تعداد زیادی از مشتریان را شناسایی و بازار هدف و مخاطبین خود را بر اساس آن ها دسته بندی کنید. چیزی که ما به آن پرسونا مخاطب می گوییم.
پرسونا مخاطب، یک فرد یا در واقع تصویر خیالی از یک فرد است که نماینده الگوهای رفتاری و روان شناختی و سایر ویژگی های مشاهده شده واقعی و مبتنی بر اطلاعات دقیق، در بخش بزرگی از مخاطبین ماست.

پرسونا مخاطب چیست

در واقع پرسونا مخاطب، یک شخص خیالی است که در دل خود به طور دقیق یک جامعه مخاطب یا مشتریان بالقوه را نشانه رفته است.

تعریف پرسونا مخاطب

مفهوم پرسونا مخاطب (یا پرسونای مشتری) اولین بار توسط آلن کوپر (Alan Cooper) در دومین کتابش در رابطه با رابط کاربری (User Interface) ارائه شد. این ابزار کاربردی که اولین بار برای طراحی رابط کاربری در نرم افزارها ارائه شد، به سرعت از محبوبیت بالایی در سایر حوزه ها برخوردار گشت.

در حوزه بازاریابی دیجیتال، تعریف های متعددی برای این مفهوم ارائه شده است که ما در اینجا تعدادی از تعاریف صاحب اندیشه های پرسونا مخاطب را ارائه می دهیم.

آردا آلبی (Ardath Albee) از جمله کسانی است که در صفحات متعددی با تعاریف و شیوه ی او در مقوله ی پرسونا مخاطب ممکن است روبرو شوید. او تعریف خود از پرسونا مخاطب را اینگونه ارائه می دهد:

“یک پرسونا بازاریابی یک جمع بندی خلاصه وار از یک بخش کلیدی از مخاطبان شما می باشد.”

او را علاوه بر صفحه لینکداین می توانید در سایت سازمانی اش نیز با مقالات متعدد بیابید.

از دیگر افرادی که در پرسونای مخاطب باز ممکن است با کتب ویا مقالات او روبرو شوید، آدل رِوِلا (Adele Revella) می باشد. او نیز در صفحه سازمانی خود پرسونای مخاطب را اینگونه تشریح می کند:

“پرسونا مخاطب از سخنان حقیقی مشتریان واقعی نشات گرفته است و به شما در مورد چشم اندازی می گوید که مشتریان در راستای آن، در حین  وزن دهی گرینه های خود برای مشکلی که سازمان شما آن را حل می کند، فکر می کنند و اقدام انجام می دهند. یک پرسونا مخاطب قابل اتکا، بیش از یک پروفایل تک بعدی و یا نقشه ی سفر خرید از مردمی است که نیاز دارید تحت تاثیر قرار دهید. این پرسونا مخاطب، یک بینشی از تصمیمات مشتریان شما را آشکار می سازد – گرایش های مشخص او، دغدغه های او و معیارهایی که مشتریان بالقوه را مجاب به انتخاب شما، رقیبان ویا ادامه وضع فعلی می کند….”.

همچنین در تعریف کیم گودوین (Kim Goodwin) از پرسونا آمده است:

“مدلی از رفتارهای فعلی و در جریان انسان که:
  • منتج از داده های برخواسته از تحقیق باشد
  • دقیقا توصیف کننده یک انسان واقعی باشد
  • برای ترویج و شناساندن شناخت و احساسات یکسان به کار رود
  • در داستان پردازی ها برای مصور ساختن آینده به کار رود”