0

۱۰ ویژگی بازاریاب جاذبه ای (درونگرا)

  برایان هالیگان (مدیر عامل و از موسسان هاب اسپات)در سال ۲۰۰۵ اولین کسی بود که در مورد بازاریابی جاذبه ای (inbound marketing) مطلبی نوشت . او در آن زمان این نوع بازاریابیبیشتر...
By : IBMT | شهریور ۱۵, ۱۳۹۵
0

روند و رویکرد بازاریابی محتوا برای بودجه بندی در سال ۲۰۱۶

شروع سال جدید همواره با شروع کار بودجه بندی برای برنامه های یک سال پیش رو همراه بوده است. زمانی که بازاریابان نیز در صدد ایجاد بهترین برنامه برای بهره وری مناسببیشتر...
By : IBMT | مرداد ۱۵, ۱۳۹۵
1 2 3 4