0

پرسونا مخاطب چیست و چه اهمیتی دارد؟

با تولید محتوای مطلوب و اختصاصی، در زمان مناسب و مکان قابل دسترس، برای مخاطبینی که به دنبال راه حل های ارائه شده توسط شما هستند، شما یک ارزش آفرین پیشرو خواهیدبیشتر...
By : IBMT | آذر ۱, ۱۳۹۵
2

بازاریابی جاذبه ای چیست؟

تکنیک های سنتی بازاریابی، جهت ارائه و معرفی خدمات/محصول یک برند، می بایستی سراغ مشتریان خود می رفتند و عموما رویکردهای وقفه ای در جلب توجه مشتری دارند. اما طی دهه ی اخیر بابیشتر...
By : IBMT | آبان ۲۲, ۱۳۹۵
0

بازاریابی دیجیتال: چیستی و چرایی اهمیت آن

تعریف بازاریابی دیجیتال اگر یک جمع بندی از تعاریف ارائه شده بخواهیم ارائه دهیم: خوب است که به یاد داشته باشیم، چه در تعریف بالا و چه در تعریف های دیگری کهبیشتر...
By : IBMT | آبان ۱۸, ۱۳۹۵
0

بازاریابی شبکه های اجتماعی در ۳ گام

بیشتر بازاریابان تازه کار برای اینکه بدانند چگونه فعالیت های بازاریابی را بر طبق برنامه ای اصولی حفظ کنند. به چک لیستی برای فعالیتها های بازاریابیشان احتیاج دارند.  در این مطلب نحوه ی فعالیت دربیشتر...
By : IBMT | مهر ۱۴, ۱۳۹۵
1 2 3 4