0

ممیزی محتوا: یک راه حل ساده برای تولید محتوا

ممیزی محتوا موجود -سایت، رسانه ها و …- به شما این امکان را می دهد تا نواقص و عدم پیوستگی های موجود در محتوای خود را شناسایی کنید و فرصت های تولید محتوایبیشتر...
By : IBMT | آذر ۲۲, ۱۳۹۵
0

اشتباهات رایج بازاریابی دیجیتال: ۱۴ رویکرد نادرست کسب و کارها(۲)

در قسمت دوم از سری اشتباهات رایج بازاریابی دیجیتال، ۷ مورد دیگر از اشتباهات بازاریابی دیجیتال که کسب و کارها ممکن است با آن ها مواجه شوند. ۸- بازاریابی محتوا، کلید موفقیت بازاریابیبیشتر...
By : IBMT | آذر ۲۰, ۱۳۹۵
0

اشتباهات بازاریابی دیجیتال: ۱۴ رویکرد نادرست کسب و کارها (۱)

رقابت در دنیای کسب و کارها اتمام ندارد. رویکردها و مفاهیم جدید هر روز سر بر می آورند و بازندگان آن هایی خواهند بود که از این روندها عقب بمانند. رشد بسترهایبیشتر...
By : IBMT | آذر ۱۷, ۱۳۹۵
1

انواع پرسونا مخاطب در کسب و کارها

پرسوناهای مخاطب می توانند بر اساس نوع صنعت، خدمات، مشتریان ویا مرحله ای که در تدوین خود پرسونا قرار دارید تغییر کنند. در این نوشته نگاهی به دو دسته بندی متداول دربیشتر...
By : IBMT | آذر ۷, ۱۳۹۵
1 2 3 4