0

۱۰ ایده برای تولید محتوای جالب انگیز (قسمت دوم)

در این سری از پست های وبلاگی خود، شما را با ۱۰ ایده برای تولید محتوای جالب انگیز همراه می سازیم. در قسمت اول شما را با ۵ ایده زیر آشنا کردیم: اخباربیشتر...
By : IBMT | دی ۱۱, ۱۳۹۵
0

۱۰ ایده برای تولید محتوای جالب انگیز (قسمت اول)

شما با داشتن یک تقویم تولید محتوا از صرف انرژی مازاد برای تعیین موضوع مورد نظر برای تولید محتوا در هر هفته کاری خودداری می کنید، اما می بایستی همچنان تولید محتوایبیشتر...
By : IBMT | دی ۴, ۱۳۹۵
0

۷ گام تدوین تقویم تولید محتوا

تقویم تولید محتوا خود را شکل دهید “یک تقویم (جدول) تولید محتوا همچون یک نقشه راه برای تولید محتوا می باشد” ایجاد یک پرسونای مخاطب و شناخت دقیق مشتریان به شما اینبیشتر...
By : IBMT | آذر ۳۰, ۱۳۹۵
0

پیاده سازی محتوا بر روی چرخه خرید مشتری

چرخه خرید خود را شناسایی و ترسیم کنید محتوا نقش مهمی را در هر مرحله از فرآیند بازاریابی جاذبه ای بر عهده دارد، از مرحله ایجاد آگاهی در مشتریان در مورد سازمانبیشتر...
By : IBMT | آذر ۲۴, ۱۳۹۵
1 2 3 4